contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Bianco Lunos Allé 1
1868, Frederiksberg C
Danmark

+45 3321 3515

Peter Undén er skræddermester og har siden 1995 haft sin egen forretning på Frederiksberg. Han er udlært fra Det Kgl. Teater og arbejdede som skrædder samme sted i 10 år.

En skræddersyet habit fra Peter Undén koster ca. 22.000 kr., alt efter valg af stof.

Kontakt og åbningstider

 

Herreskrædderiet v/ Peter Unden
Bianco Lunos Allé 1
1868 Frederiksberg C
Danmark

Telefon: +453321 3515
Email: info@peterunden.dk
 
CVR: 1843 7279
Bank: 5501 - 6874849799

Åbningstider

Alle hverdage 09.30-16.00
Onsdag 9.30 - 17.00

Ferie lukket 29-30-31


Spørgsmål? Send os en mail:

Navn *
Navn